NHÀ THỜ ST PETER & PAUL


Loại dự án : Thương mại
Chủ dự án: Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Nhà thiết kế(Kiến trúc sư): RDC Architects Pte Ltd
Vị trí: Vùng Trung tâm Singapore
Sản phẩm(Vật liệu thép): Colorbond® Ultra
Biện pháp thi công: Lợp mái
Danh mục sản phẩm: Lysaght® Klip-Lok® Optima™
- Diện tích: 2500m²
- Năm Hoàn Thành: 2016
Nhà thờ Saints Peter and Paul là một Nhà thờ Công giáo La Mã ở Singapore, tọa lạc tại số 225A Đường Queen. Được hoàn thành vào năm 1870, nhà thờ có lịch sử gắn liền với sự lớn mạnh của cộng đồng Công giáo người Hoa ở Singapore. Nằmtại Khu Thương mại Trung tâm thuộc Vùng Trung tâm của Singapore. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Gô-tích nhiệt đới, một phong cách kiến trúc phổ biến trong thời kỳ thuộc địa ở Singapore.

Sử dụng trong dự án

COLOURS

Surfmist®