THƯ VIỆN KẾT CẤU

Gồm có các gói vật liệu, kết cấu cùng màu sắc có sẵn để nhập vào Revit, SketchUp, AutoCAD và dưới dạng bitmap cho các nền tảng thiết kế khác.

Loại File Tiêu đề Tập tin Tải xuống

kliplok_windspray

192 KB

kliplok_woodland_grey

192 KB

kliplok_zincalume

192 KB

kliplok_monument

192 KB

kliplok_night_sky

192 KB

kliplok_pale_eucalypt

192 KB

kliplok_paperbark

192 KB

kliplok_rhea

192 KB

kliplok_shale_grey

192 KB

kliplok_surfmist

192 KB