THƯ VIỆN KẾT CẤU

Gồm có các gói vật liệu, kết cấu cùng màu sắc có sẵn để nhập vào Revit, SketchUp, AutoCAD và dưới dạng bitmap cho các nền tảng thiết kế khác.

Loại File Tiêu đề Tập tin Tải xuống

kliplok_terrain

192 KB