Đang chọn tác giả: Alex Fynn, Kevin WhitcherMartin ManserLaura Ries, Al Ries