Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMarc KushnerLaura Ries, Al Ries