Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMichael BergdahlMartin ManserCharles H. Cranford, Napoleon Hill