Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMichael BergdahlMartin ManserLaura Ries, Al Ries