Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMichael BergdahlSimon SinekCharles H. Cranford, Napoleon Hill