Đang chọn tác giả: Ben MezrichMichael BergdahlLaura Ries, Al Ries