Đang chọn tác giả: Charles H. Cranford, Napoleon Hill