Đang chọn tác giả: John BrooksLuke JohnsonHoward RothmanBen MezrichLaura Ries, Al Ries