Đang chọn tác giả: Terry HersheyCharles H. Cranford, Napoleon HillDaniel Gross