Đang chọn tác giả: Terry HersheyCharles H. Cranford, Napoleon HillJame M. Strock