Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosCharles H. Cranford, Napoleon HillAlex Fynn, Kevin Whitcher