Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosCharles H. Cranford, Napoleon HillPeter F. Drucker