Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosDaniel KahnemanRobin SharmaCharles H. Cranford, Napoleon Hill