Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosLaura Ries, Al RiesChade-Meng Tan