Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosMarc KushnerLaura Ries, Al Ries