Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosMike MerrillMichael CraigCharles H. Cranford, Napoleon Hill