Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosTimothy FerrissLaura Ries, Al Ries