Đang chọn tác giả: Terry HersheyJohn BrooksSteven LevyStephen PetranekLaura Ries, Al Ries