Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillMichael BergdahlLaura Ries, Al Ries