Đang chọn tác giả: Terry HersheyNapoleon HillMichael BergdahlWilliam UryLaura Ries, Al Ries