GIẢI THƯỞNG TIÊN PHONG VÌ CÔNG TRÌNH XANH NĂM 2016-2017

GIẢI THƯỞNG TIÊN PHONG VÌ CÔNG TRÌNH XANH NĂM 2016-2017

GIẢI THƯỞNG TIÊN PHONG VÌ CÔNG TRÌNH XANH NĂM 2016-2017

Đã thành thông lệ, hàng năm Công ty NS BlueScope vinh danh các công trình xanh tiêu biểu của năm thông qua các đại diện là chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn thiết kế. Giải thưởng này như là hành động tri ân cho các đơn vị trong nỗ lực xây dựng tương lại bền vững thông qua công trình xanh đạt tiêu chuẩn LEED.